INFO

Przypisy

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 1995 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r. (Dz.U. 1995 nr 126 poz. 604),
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951260604
[dostęp: 11 kwietnia 2017 r.].

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2089),
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042042089
[dostęp: 11 kwietnia 2017 r.].

Samoobrona z ambicjami Bubla. rp.pl, 17 września 2002,
http://archiwum.rp.pl/artykul/401962_Samoobrona_z_ambicjami_Bubla.html?genHash=true
[dostęp 11 kwietnia 2017].

Każdy chce być czarnym koniem. rp.pl, 30 września 2005,
https://archive.is/F9nOC
[dostęp 11 kwietnia 2017].

Bibliografia

Strona sejmowa posła I kadencji,
http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf/1RP/057
[dostęp 11 kwietnia 2017].