Procesy sądowe

Procesy sądowe

Przez kilka lat Leszek Bubel musiał uczestniczyć w kilkunastu sądowych procesach z których wyszedł obronną ręką.
Nie jest karany sądownie i nie ma go w rejestrze skazanych.

Sprzeciwia się od lat w setkach publikacji, a także poprzez działające Stowarzyszenie Przeciwko Antypolonizmowi:

1. fałszowaniu nowej historii, w tym relacji polsko-żydowskich;
2. wypłacie jakichkolwiek odszkodowań wobec żydowskich żądań,
    całkowicie
niezasadnych;
3. próbom wywierania presji ograniczeniu wolności słowa
    i badań naukowych.